décès de Jean-Marie Pelt à l’âge de 82 ans

Chers amis,


C'est avec une grande tristesse et beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès, le 23 décembre 2015 à l'âge de 82 ans, de Jean-Marie Pelt, biologiste, écrivain, pharmacien et botaniste, grande figure de l'écologie, Ambassadeur bénévole de l'environnement de l'Union Européenne.

jeanmariepeltJean-Marie Pelt était un grand ami des Amitiés Françaises Antwerpen.  Il y est venu parler le 17 décembre 2001 et le 23 octobre 2006.  Il avait pris rendez-vous avec nous pour venir parler à notre tribune le 19 octobre 2015.


Quelques jours auparavant, à son grand regret, il a dû décliner cette invitation ayant été admis en urgence aux soins intensifs suite à une crise de sciatique aigue.  Il comptait bien reprendre contact avec nous dès sa sortie d'hôpital.

Le sort en a décidé autrement.

C'est un grand Monsieur qui nous a quittés.

Jean-Marie Pelt a été, à une époque, premier adjoint au maire de Metz où il a créé l'Institut Européen d'Ecologie.

Qui mieux que le maire actuel de Metz, Dominique Gros, pouvait lui rendre plus bel éloge : " Ardent défenseur de l'écologie urbaine, fondateur de l'Institut Européen d'Ecologie, Jean-Marie Pelt a fait de Metz le laboratoire d'une ville jardin plus juste et plus harmonieuse.  Il fut parmi les premiers à pointer les dangers de l'amiante et, plus tard, des OGM.
Inlassable pédagogue de notre environnement, il sut alerter l'opinion grâce à une œuvre considérable et une présence médiatique singulière. "

A sa famille, à ses proches, les Amitiés Françaises Antwerpen présentent leur plus profonde sympathie.


Brief van de voorzitter

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Geacht lid en vriend van Amitiés Françaises Antwerpen,

Ziehier het programma van Amitiés Françaises Antwerpen voor het seizoen 2015-2016, het 70ste van ons bestaan. Om deze verjaardag waardig te beginnen, hebben wij als eerste spreker Z.E. Bernard Valero, Ambassadeur van Frankrijk in Brussel, uitgenodigd. Zijn voordracht zal gevolgd worden door een receptie.

Wij hebben vervolgens beroep gedaan op sprekers die al eerder aan onze tribune zijn komen spreken en die u mochten bevallen. Ze zijn allen hetgeen wij zoeken : bekende en bekwame sprekers : Aldo Naouri, Jean des Cars, Jean-Marie Pelt, Jean François Kahn, Armand Abécassis en Marek Halter. Daarbij komt een spreker die u nog niet kent, de bekende zeevaarder Isabelle Autissier, eveneens schrijfster. Zij zal deelnemen aan een voordracht-debat geleid door Antoine Boussin.

Als kers op de taart, zullen wij u, met het oog op Kerstmis, een toneelstuk aanbieden dat in Parijs een enorm succes heeft gekend. Het werd ontzettend lovend onthaald door de redacties van verschillende grote Franse dagbladen. Het betreft de voorstelling “Prosper et George”. U zult alzo recht hebben op 9 evenementen, te weten 7 voordrachten, een voordracht-debat en een theatervoorstelling.Wij hopen van harte dat dit programma u zal smaken en uw goedkeuring wegdraagt.

U zult begrijpen dat wij u dit alles niet meer kunnen aanbieden aan de prijs van het abonnement die u betaalt sinds 2008 (60,00 €) en waarbij toen slechts 7 voordrachten werden aangeboden.De (steeds schappelijke) prijs van het individueel abonnement bedraagt thans 75,00 €. Zulk abonnement geeft u recht op 2 “Wild Cards” (Open kaarten) die u kan verstrekken aan wie u wenst en voor eender welke voordracht.
Wij hebben ook beslist om een propaganda-abonnement te creëren. Dit bedraagt 100,00 € en laat het lid toe een jongere van minder dan 40 jaar, die niet noodzakelijk dezelfde moet zijn, noch van zijn familie, uit te nodigen op elke voordracht. Deze twee formules hebben tot doel onze Amitiés Françaises Antwerpen aan een nieuw publiek open te stellen.

Wij hopen dat u onze bezorgdheden en de eisen die zij vergen zult begrijpen. Het prachtig programma dat wij u aanbieden kan alleen maar verwezenlijkt worden dankzij onze leden en de vrijgevige sponsors die ons steunen. Wij raden u aan de actualiteit van onze Amitiés Françaises Antwerpen op onze website (www.a-f-a.be) te volgen en ons, op deze site, uw opmerkingen en suggesties mee te delen. Wij zijn u heel erkentelijk voor uw trouw en verheugen ons u, zeer talrijk, op onze voorstellingen te mogen ontmoeten.

Wij tekenen met achtingsvolle en vriendelijke groeten.

Guy van Doosselaere
Voorzitter

Voordracht maandag 19 januari in hotel Ter Elst

antoine sfeirBeste vrienden van Amitiés Françaises Antwerpen,

Wij maken u onze beste wensen over voor het nieuwe jaar en hopen dat 2015 onze leden de gelegenheid zal geven momenten te delen van bezinning en culturele uitwisseling, maar ook van vriendschap en gezelligheid.

Onze eerstvolgende voordracht heeft plaats op maandag 19 januari in hotel Ter Elst.

Spijtig genoeg heeft Catherine Nay om persoonlijke redenen gewenst haar voordracht in debat met Antoine Boussin uit te stellen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, per mailing en op onze website,de nieuwe datum van deze voordracht mededelen , die dus als een bijkomende evenement wordt toegevoegd in ons programma.

Op maandag 19 januari nodigen wij u daarom uit te komen luisteren naar de journalist en politoloog Antoine Sfeir, die wij reeds hadden verwelkomd in december 2012.

Hij is directeur van de Cahiers de l’Orient, maar ook voorzitter van het Centre d’Etudes et de Réflexion du Proche-Orient en van het Institut Libre d’Etudes des Relations Internationales.

Het thema van zijn voordracht, « l’Islam contre l’Islam », is ook de titel van zijn laatste werk, dat bij Grasset verschenen is.  De ondertitel luidt « l’interminable guerre des Chiites et des Sunnites » en de spreker zal ons een analyse brengen van de geopolitieke toestand in het Midden-Oosten.

Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk onderwerp ook zal toelaten de actualiteit van de laatste weken te benaderen en dat de aanwezigheid van Antoine Sfeir een enige kans zal bieden voor een uitwisseling van vragen en antwoorden, die de nodige nuancering zal brengen om amalgamen te bestrijden.

Wij danken u voor uw enthousiasme bij de komst van Antoine Sfeir en verwachten uw talrijke aanwezigheid in Ter Elst, op lundi 19 januari om 20 uur.

Met vriendelijke groeten,

Het comité van AFA.

Je Suis Charlie

Beste vrienden,Je suis Charlie.svg


Wij werden allen diep getroffen door de terroristische aanslagen die verleden week Frankrijk, het land waarmede wij enge vriendschapsbanden houden, hebben getroffen.

Onze gedachten gaan uiteraard vooreerst naar de families van de slachtoffers en wij bieden hen onze blijken aan van innige deelneming.

Amitiés Françaises Antwerpen hechten een kapitaal belang aan de vrijheid van mening.

Amitiés Françaises Antwerpen hebben sedert hun oorsprong gastsprekers ontvangen van alle opinies, weze het op politiek, godsdienstig of filosofisch gebied.

Amitiés Françaises Antwerpen zijn vast beraden dezelfde weg te blijven volgen en de waarden van verdraagzaamheid, humanisme en liefde voor onze naasten te blijven verdedigen.Guy van Doosselaere
Voorzitter

BRAFA - Brussels Antiques and Fine Art Fair

brafa
Beste leden,

Hieronder vindt u een brief die BRAFA op 16 september 2014 gericht heeft aan A-F-A.

In deze brief worden de leden van A-F-A gratis uitgenodigd om op een bevoorrechte wijze de 60e editie van de BRAFA bij te wonen.

Wij vragen vriendelijk dat de geïnteresseerden zich zouden inschrijven via het contactformulier op deze website (of  klik hier) door het sturen van een e-mail met uw naam, het aantal deelnemers en de gewenste datum (27 of 28 januari 2015).


klik op >> om meer te lezen